1.1.08

Ho sento, però és que no en tinc ni idea

(Mira si localitzes en Martí Anglada)

.....