27.9.14

No és un referèndum, i legal


Com que es veu a venir que la batalla legal a partir d'ara serà discernir entre si la convocatòria per al 9N és o no un referèndum, amb tota la prudència i modèstia que mereix el cas a mi se m'acudeixen, com a mínim, tres arguments per confirmar que no és un referèndum i, per tant, no pot ser il·legal de cap manera.
  • Si és un referèndum vol dir que deuria quedar regulat per la llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre les diferents modalitats de referèndum. En el seu article 16.2, aquesta llei diu literalment que "la decisió del votant només podrà ser "sí" o "no" o quedar en blanc". Com que ja sabem quin és el ventall de respostes a la pregunta del 9N -"sí-sí", "sí-no" i "no"-, és evident que no s'ajusten al que es preveu en aquest article perquè es puguin considerar respostes d'un referèndum.
  • En el seu article 11, la mateixa llei diu literalment que "el procediment de referèndum estarà sotmès al règim electoral general", regulat per la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, i que en el seu article 2.1 deixa clar que "el dret de sufragi correspon als espanyols majors d'edat". Com que s'ha dit que a la consulta podran votar els joves a partir de 16 anys, que per tant no són majors d'edat, el que es farà no pot ser de cap manera un referèndum.
  • I de fet, la més evident de totes: Diu l'article 2.1 de la llei orgànica 2/1980 de convocatòria de referèndums que "l'autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum en qualsevol de les seves modalitats és competència exclusiva de l'Estat". Com que no consta que l'Estat no hagi convocat res ni tingui ganes de fer-ho, la consulta del 9N no és cap referèndum.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Bloc anul·lat

El bloc continua derivat a: xevibardolet.wordpress.com xbardolet.blog.cat