25.3.15

Carta oberta a un mentider


[Article publicat a EL 9 NOU el 27.03.15]

Miri, senyor Antonio Pérez Henares. Ja sé que el que li explicaré és una cosa ben petita al costat de la tragèdia de les famílies de les 150 persones mortes als Alps i les macabres conclusions que n'hem acabat coneixent, que ens té consternats a tots. Però va tenir la mala sort que jo el veiés dimarts intervenint a l’especial informatiu del canal 24 Horas de TVE (min. 50.00 del vídeo de sota) i sentís una repulsió diferent, però igual de profunda en allò a què afecta, per la perversió que va fer de les paraules del president de la Generalitat en la compareixença d’aquell matí respecte a l’origen i la nacionalitat dels cognoms de les víctimes.

Vostè va afirmar, i està a la web, que la intervenció d’Artur Mas no podia haver estat més desafortunada i “hiriente” perquè havia dit que “no podia confirmar si la nacionalitat de les víctimes era espanyola o catalana”. I que no podia passar per alt haver escoltat “semejante barbaridad en un día como hoy”.

Per vergonya seva i, repeteixo, fàstic dels que ja estem tips de sentir adulteradors com vostè, Mas no només no va dir res de tot això sinó que va ser exquisit en la seva resposta, que li transcric literalment i que pot trobar íntegra en el vídeo de la compareixença: “No sempre cognoms que sonen com a espanyols o catalans corresponen a nacionalitat espanyola. Pot ser que hi hagi cognoms d’origen català o d’origen espanyol i que després la nacionalitat no sigui precisament espanyola”. Miri si n’arriba a ser, de fals, de manipulador i de mentider, vostè.

L’origen d’un cognom pot ser català perquè el català, mal que li pesi i per ràbia que li tingui, és una llengua mil·lenària amb les seves pròpies arrels. De la mateixa manera que hi pot haver ciutadans de nacionalitat espanyola amb cognoms d’origen alemany i que vostè mai negaria, si no és per analfabetisme, que Urruticoechea és un cognom d’origen basc. Aquest és l’odi i la incultura que gent com vostè propaguen i que porten als energúmens de Twitter a felicitar-se, després, per la mort de ciutadans espanyols en un accident. Moltes gràcies per tot.

Carta abierta a un mentiroso

Mire usted, señor Antonio Pérez Henares. Ya sé que lo que le voy a contar es algo muy pequeño al lado de la tragedia de las familias de las 150 personas muertas en los Alpes y las macabras conclusiones que hemos acabado conociendo, que nos tiene consternados a todos. Pero tuvo la mala suerte de que yo lo viera el martes interviniendo en el especial informativo del canal 24 Horas de TVE (min. 50.00) y sintiera una repulsión diferente, pero igual de profunda en aquello a lo que afecta, por la perversión que hizo de las palabras del presidente de la Generalitat en la comparecencia de aquella mañana respecto al origen y la nacionalidad de los apellidos de las víctimas.

Usted afirmó, y está a en la web, que la intervención de Artur Mas no podía haber sido más "desafortunada e hiriente" porque había dicho que "no podía confirmar si la nacionalidad de las víctimas era española o catalana". Y que no podía pasar por alto haber escuchado "semejante barbaridad en un día como hoy".

Para vergüenza suya y, repito, asco los que ya estamos hartos de oír adulteradores como usted, Mas no sólo no dijo nada de eso sino que fue exquisito en su respuesta, que le transcribo literalmente y que puede encontrar íntegra en el vídeo de la comparecencia: "No siempre apellidos que suenan como españoles o catalanes corresponden a nacionalidad española. Puede que haya apellidos de origen catalán o de origen español y que luego la nacionalidad no sea precisamente española ". (Min. 8:10). Mire si llega a ser falso, manipulador y mentiroso, usted.

El origen de un apellido puede ser catalán porque el catalán, mal que le pese y por rabia que le tenga, es una lengua milenaria con sus propias raíces. De la misma manera que puede haber ciudadanos de nacionalidad española con apellidos de origen alemán y que usted nunca negaría, si no es por analfabetismo, que Urruticoechea es un apellido de origen vasco. Este es el odio y la incultura que gente como usted propagan y que llevan a los energúmenos de Twitter a felicitarse, luego, por la muerte de ciudadanos españoles en un accidente. Muchas gracias por todo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Bloc anul·lat

El bloc continua derivat a: xevibardolet.wordpress.com xbardolet.blog.cat