11.4.08

Subvencions comarcals a esport i cultura

En la reunió de la permanent del Consell Comarcal del 2 d'abril passat, es van aprovar les bases i convocatòries d'ajuts per a subvencionar actuacions en l'àmbit de la cultura i els esports. Estigues al cas per quan es publiquin -jo també hi estaré-, perquè a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es fa una sola convocatòria per tot l'any -abans eren dues- i s'han canviat una mica els criteris. Per exemple, a l'hora de justificar la sol·licitud de la subvenció no s'ha de fer en base al cost global d'un determinat projecte, sinó a allò concret pel qual es demana la subvenció.
De tota manera, les quantitats que el Consell Comarcal destina a aquestes dues convocatòries -les úniques que fa- continuen essent, globalment, molt pobres: 30.000 euros per a cultura i 25.000 per esports. I si el criteri és el de subvencionar totes les propostes que reuneixen les condicions per ser-ho, les ajudes van des dels poc més de 100 fins als 500 euros (i moltes menys en aquest segon grup, clar). S'ha de tenir en compte, a més, que han de ser activitats de transcendeixin l'àmbit local i puguin portar l'etiqueta de comarcal o d'Osona com a projecte.
Entre altres llocs, quan es publiquin les bases les podràs trobar directament a la web del Consell Comarcal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada